Soms heeft u snel behoefte aan extra capaciteit om een functie in te vullen vanwege de groei van uw organisatie, een ontstane vacature (die moeilijk in te vullen is), langdurige ziekte, tijdelijke uitbreiding of als extra bezetting voor een project.

Interim management

Het is ongetwijfeld herkenbaar bovenstaande situaties het moeilijk maken, met name vanwege het tijdelijke karakter, om de juiste en gemotiveerde invulling te voor uw organisatie. Juist dan is het de overweging waard om aan de slag te gaan met een interim manager.
Naast het gegeven dat Interim managers het juist fijn vinden om tijdelijke opdrachten te vervullen, hebben ze, vanwege hun ervaring, kennis en kunde weinig tijd nodig om zichzelf in te werken en zijn ze in staat om vanaf de eerste kennismaking waarde toe te voegen aan uw organisatie. Crossroads gaat hierbij voor kwaliteit en zal altijd iemand aanbieden die beschikt over de benodigde vakinhoudelijke kennis en ervaring. Wellicht heeft de door ons aangeboden interimmer niet de branchekennis die u verwacht; dit biedt juist de kans om kennis vanuit een andere sector in te brengen in uw eigen organisatie. Wij weten uit ervaring dat dit leidt tot nieuwe en verfrissende inzichten.
Crossroads heeft interim managers tot haar beschikking met achtergronden in o.a. HR, General management, Facility, Logistiek, Productie, Financiën, ICT, Inkoop, Verkoop en Marketing.
Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers voor meer informatie en de mogelijke kandidaten voor uw tijdelijke opdracht.

Durf te kiezen uit een andere sector

Door verregaande digitalisering en een onophoudelijke stroom van innovaties wordt de wereld om ons heen steeds complexer. Organisaties moeten loskomen van hun primaire keuzes want zij die dat niet doen zullen niet overleven. Waardecreatie en cashflow gaan niet meer perse hand in hand. Strategieën worden gemaakt voor steeds kortere uitvoeringscycli en daarbinnen continu aangepast. Innoveren is dagelijkse kost. Keuzes maken en focus aanbrengen zijn belangrijk, maar open blijven staan voor nieuwe inzichten van buiten je eigen scope is essentieel.

Telefoonnummer

Ron Kamerman: +31 6 45440436
Bart Meuffels: +31 6 53899209

Crossroads BV

Carmelstraat 34
6191 VS Beek

E-mailadres

b.meuffels@crossroads-bv.nl
r.kamerman@crossroads-bv.nl