Management

Soms ontstaat de plotselinge noodzaak voor tijdelijke versterking, wanneer er behoefte is aan specifieke expertise. Een interim manager kan ook invulling geven aan langdurig verzuim/uitval, kortdurend project of tijdelijke overbrugging totdat een functie structureel wordt ingevuld.

Training

Zoekt u verbreding of verdieping van uw management vaardigheden? Bent u op zoek naar een sales of projectmanagementtraining? Dan bent u bij ons aan het juiste adres, Al tijdens en na onze trainingen kunt u de opgedane kennis meteen in de praktijk brengen.

Consultancy

Het leiden van een organisatie vereist een brede kennis van heel veel zaken. Kennis die op een hoog niveau bij veel directies en raden van bestuur aanwezig is. Soms is echter meer specialistische kennis nodig. Of kennis en kunde waaraan een gebrek is in uw organisatie.

Arbeidsmobiliteit

Met onze jarenlange ervaring op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel is Crossroads bij uitstek uw partner voor al uw arbeids-mobiliteitsvraagstukken. Of het vraagstukken zijn vanuit de werkgever of de werknemer wij zorgen ervoor dat de continuïteit gewaarborgd blijft.

Leiderschap en Management

De ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap op alle organisatieniveaus staat centraal in ons aanbod.
Nieuwe vormen van leiderschap en management inspireren organisaties, teams en medewerkers tot betere resultaten en meer werkplezier. Sta sterker als trainer, coach of adviseur.
Zet nieuwe stappen, verbeter je vaardigheden, ontwikkel je persoonlijke stijl en werk vanuit je eigen waarden en drijfveren. Onze trainingen op het gebied van coaching, adviseren en trainen brengen je verder.

Professionalisering

samenwerking of strategie

Vraagstukken als het verder professionaliseren, marktgerichter of klantgerichter werken, het bevorderen van interne en externe samenwerkingen, het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe bedrijfs- of afdelingsstrategie zijn ons wel toevertrouwd. Wij verdiepen ons hierbij niet alleen in uw vraag maar ook in de eventueel dieperliggende probleemstellingen; de vraag achter de vraag.
Om dit te bewerkstelligen bieden we interim managers die passen bij úw organisatie met ervaring in úw vraagstelling. Want alleen dat leidt tot de juiste oplossing.
‘Wat moet de interim manager achterlaten als hij vertrekt?’, is dan ook de eerste vraag die wij stellen.

``Onze stijl van trainen in managementvaardigheden richt zich vooral op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden. Na onze trainingen functioneren leidinggevenden effectiever en met meer zelfvertrouwen. Ook krijgen zij meer waardering van hun team. ``

Solide begeleiding

Crossroads bewaakt de voortgang van uw projecten, waarborgt de kwaliteit en is een klankbord voor de gehele organisatie. Daarnaast hebben we de beschikking over een groot netwerk met professionals die een schat aan kennis en ervaring meebrengen.
Dat zetten we graag in voor het slagen van een opdracht. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Telefoonnummer

Ron Kamerman: +31 6 45440436
Bart Meuffels: +31 6 53899209

Crossroads BV

Carmelstraat 34
6191 VS Beek

E-mailadres

b.meuffels@crossroads-bv.nl
r.kamerman@crossroads-bv.nl