Leiderschap en Management

De ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap op alle organisatieniveaus staat centraal in ons aanbod. Nieuwe vormen van leiderschap en management inspireren organisaties, teams en medewerkers tot betere resultaten en meer werkplezier. Sta sterker als trainer, coach of adviseur. Zet nieuwe stappen, verbeter je vaardigheden, ontwikkel je persoonlijke stijl en werk vanuit je eigen waarden en drijfveren. Onze trainingen op het gebied van coaching, adviseren en trainen brengen je verder.

Professionalisering_crossroads_samenwerking_strategie

Professionalisering

samenwerking of strategie

Vraagstukken als het verder professionaliseren, marktgerichter of klantgerichter werken, het bevorderen van interne en externe samenwerkingen, het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe bedrijfs- of afdelingsstrategie zijn ons wel toevertrouwd. Wij verdiepen ons hierbij niet alleen in uw vraag maar ook in de eventueel dieperliggende probleemstellingen; de vraag achter de vraag. Om dit te bewerkstelligen bieden we interim managers die passen bij úw organisatie met ervaring in úw vraagstelling. Want alleen dat leidt tot de juiste oplossing.
'Wat moet de interim manager achterlaten als hij vertrekt?', is dan ook de eerste vraag die wij stellen.
"Onze stijl van trainen in managementvaardigheden richt zich vooral op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden. Na onze trainingen functioneren leidinggevenden effectiever en met meer zelfvertrouwen. Ook krijgen zij meer waardering van hun team. "
Crossroads BV

Solide begeleiding

Crossroads bewaakt de voortgang van uw projecten, waarborgt de kwaliteit en is een klankbord voor de gehele organisatie. Daarnaast hebben we de beschikking over een groot netwerk met professionals die een schat aan kennis en ervaring meebrengen. Dat zetten we graag in voor het slagen van een opdracht. Neem vrijblijvend contact met ons op.

logo_crossroads_bv
divider-elegant-short-white

Crossroads BV
Carmelstraat 34
6191 VS Beek

divider-elegant-short-white