"Veel mensen gebruiken niet hun volledige potentieel. Wat belemmert ze daarin? Wat zou er gebeuren als ze 10% meer van dat potentieel zouden aanwenden? Wat zou dit betekenen voor hen en hun omgeving (werk en privé)? Wat zou dit betekenen voor jou?"

Crossroads

CrossroadsBV_juli2018-2568

Leiderschap en Management

Wat we doen is veelzijdig.

Onze stijl van trainen in managementvaardigheden richt zich vooral op de dagelijkse praktijk van leidinggevenden. Na onze trainingen functioneren leidinggevenden effectiever en met meer zelfvertrouwen. Ook krijgen zij meer waardering van hun team.
Crossroads

Interim management

Soms heeft u iemand van buiten nodig om in een management-vraagstuk de vanzelfsprekendheid ter discussie te stellen. Een interim manager van Crossroads kan dat feilloos, en maakt zichzelf vervolgens weer overbodig. Want Crossroads is pas tevreden als uw organisatie zonder onze interim manager verder kan op de ingeslagen weg.

Professionalisering, samenwerking of strategie

Wij verdiepen ons in uw vraag. Vraagstukken als de rust herstellen, professionaliseren, marktgerichter werken, samenwerking bevorderen, een nieuwe strategie inbedden en omzetten in handelen zijn ons wel toevertrouwd. Wij bieden een interim manager die past bij uw organisatie. Want alleen dat leidt tot een structurele oplossing. 'Wat moet de interim manager achterlaten als hij vertrekt?', is dan ook de eerste vraag die wij stellen.

Solide begeleiding

Crossroads bewaakt de voortgang van het project, waarborgt de kwaliteit en is een klankbord voor de interim manager. Daarnaast hebben we de beschikking over een enorm netwerk aan kennis en ervaring. Dat zetten we graag in voor het slagen van de opdracht.

CrossroadsBV_juli2018-triggerz

Wenst u een uitgebreid analyse over uw bedrijfsstructuur en de aandachtspunten op kaart te brengen?


Crossroads BV

Office Stein/Urmond

Social Media