Management Training

Nieuwe vormen van leiderschap en management inspireren organisaties, teams en medewerkers tot betere resultaten en meer werkplezier. Bent u er klaar voor?

Leidinggeven op de werkvloer

Als leidinggevende moet u kunnen inspireren, doelen kunnen realiseren en medewerkers kunnen motiveren. Een bijzondere uitdaging, maar lang niet altijd eenvoudig. In deze training gaan we aan de slag met het verbeteren van uw vaardigheden als leidinggevende.

Leidinggeven aan teams

Als leidinggevende moet u weten waar u voor staat en dit ook kunnen overbrengen. Tijdens deze training leert u niet alleen leidinggeven aan teams, maar komt ook uw eigen visie op leidinggeven en inzicht in teamrollen aan bod. Op die manier leert u uw eigen visie te vertalen naar uw collega’s.

Competentiegericht leidinggeven

In deze training besteden we aandacht aan de theorie en de praktijk van het competentiegericht leidinggeven. Hierbij komt o.a. het signaleren, benoemen en ontwikkelen van competenties en het bijbehorende gedrag aan bod.

Financieel management

Bent u manager, ondernemer of adviseur en krijgt u steeds meer te maken met financiële zaken? Deze training voorziet niet-financiële managers in knowhow op dit vakgebied. Na afloop bent u prima in staat om op dit vlak mee te praten en te denken. De meest voorkomende kengetallen worden behandeld.


Management en Leidinggeven vraag veel van hen die het moeten waarmaken. CROSSROADS trainingen ondersteunt organisaties, teams en leidinggevenden in hun ontwikkeling. Het uitgangspunt hierbij is een kritische analyse van de situatie.

Crossroads

Onze management trainingen:

Een goede manager moet beschikken over een breed scala aan kennis en vaardigheden. Als manager draagt u een brede verantwoordelijkheid en daar hoort een uitgebreide uitrusting bij. Onze training management biedt de expertise die u nodig heeft voor een managementrol op verschillende organisatieniveaus.

Binnen de overheid en het bedrijfsleven wordt steeds meer belang gehecht aan leiderschap.
Leiderschap wordt gezien als een kwaliteit die cruciaal is om veranderingen tot stand te brengen, organisaties effectief te leiden en collega’s te inspireren. Leiderschap zelf is echter een complex van eigenschappen, zoals zelfkennis, visie, authenticiteit, kennis, inzicht, management vaardigheden maar ook moed.
Eigenschappen die niet zomaar aan komen waaien, maar waarvoor u hard moet werken om ze te ontwikkelen. De cursussen op het gebied van Management & Leiderschap helpen u daarbij. We ontwerpen voor u effectieve opleidingen die leiderschap vanuit verschillende gezichtspunten belichten en die u verder helpen.
U kunt vrijblijvend met ons in gesprek om met u een maatwerktraject te ontwikkelen.

seo_slider_crossroads

Coaching en begeleiding

Zoekt u een coach voor de externe begeleiding? Is er sprake is van slecht of onvoldoende functioneren of onvoldoende motivatie? Twee situaties zijn denkbaar: u leest dit als werkgever en u vindt dat uw medewerker onvoldoende functioneert of u leest dit als werknemer en uw werkgever is van mening dat u onvoldoende functioneert of dat u onvoldoende gemotiveerd bent.

Op zoek naar een coach voor de begeleiding bij een coaching traject of bij het opstellen van een verbeterplan? Crossroads biedt onafhankelijke begeleiding en coaching. Dat betekent een onpartijdige opstelling van de coach voor zowel de werkgever als werknemer.

Crossroads

Onvoldoende functioneren

Een coaching traject wordt ingezet wanneer er sprake is van onvoldoende functioneren of disfunctioneren. En dat is meteen een beladen begrip. Want van disfunctioneren is geen sprake omdat de medewerker op enige dag een verkeerde stropdas voor had. Het zijn van die containerbegrippen: 'medewerker functioneert onvoldoende' of 'medewerker is onvoldoende gemotiveerd'. Maar bij een coaching traject is dat niet afdoende. Er zal precies omschreven moeten worden wat onvoldoende functioneren betekent.

 • Wordt de productie niet gehaald?
 • Haalt de medewerker de doelstellingen niet?
 • Is er sprake van een negatieve houding?
 • Is de medewerker onvoldoende vaardig of incompetent?
 • Voldoet de medewerker niet aan de eisen die de organisatie stelt?

Bovendien zijn er andere aspecten die van belang zijn: Is het disfunctioneren een gevolg van ziekte of privé omstandigheid van de werknemer? Is er sprake van een stoornis of gebrek? Hebt u als werkgever voldoende aandacht besteed aan de scholing van de werknemer?

Doelstelling

Wat is het doel van een coaching traject? Het doel is om goed functioneren mogelijk te maken of om de punten van onvoldoende functioneren weg te nemen. Lijkt simpel en eenvoudig maar het is belangrijk om dat te benoemen. Goed functioneren is een eerste verantwoordelijkheid van de werknemer maar dat houdt niet in dat de werkgever geen verantwoordelijkheden heeft. Integendeel: de werkgever is verplicht om goed functioneren mogelijk te maken en te bevorderen. Het doel van een coaching traject is dus om goed functioneren te bevorderen en het doel is niet:

 • om de medewerker via een verborgen route een oor aan te naaien en ontslag aan te zeggen
 • het dossier aan te vullen omdat het nog niet compleet is
 • leiding en medewerker tegen elkaar op te zetten

Wat moet u doen als leidinggevende of organisatie?

U kunt de medewerker niet zomaar overvallen met de mededeling dat hij/zij niet functioneert. Als het goed is hebt u in een beoordelingsgesprek of functioneringsgesprek al benoemd dat er sprake is van disfunctioneren. Het zou mooi zijn als u deze punten bij herhaling hebt benoemd en vastgelegd. U komt nu in de fase dat u moet aangeven dat u vindt dat het functioneren op aangegeven punten dusdanig ondermaats is dat een coaching traject nodig is.

 • Nodig uw medewerker uit voor een gesprek en vertel waarover u ontevreden bent en aan welke verwachtingen hij/zij zou moeten voldoen.
 • Biedt hem/haar hulp aan om het functioneren te verbeteren door een coaching traject voor te stellen
 • Indien uw medewerker niet bereid is om hieraan mee te werken: wijs hem/haar op de gevolgen van het weigeren mee te werken aan een coaching traject (en de arbeidsrechtelijke gevolgen hiervan)
 • Bevestig de zaken schriftelijk en bewaar dit in uw personeelsdossier.

Crossroads BV

Coaching, Advies & Interim. Dat is de kern van ons werk. Wij adviseren ondernemende organisaties bij de vertaling van hun strategie naar mensen en teams.

Office Stein/Urmond

Crossroads BV
Mauritslaan 49
6129 EL Urmond
(Van der Valk Business Center)

Social Media