Werken bij een organisatie die maar liefst 700 verschillende producten in de markt zet? En continu een vinger aan de pols houdt van haar klanten? Bij deze Noord-Limburgse gemeente is het de gewoonste zaak van de wereld. Als ambtenaar nieuwe stijl weet je wat er leeft.


CONSULTANCY_COACHING

[]
1
Step 1

keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

Senior adviseur bedrijfsvoering


FUNCTIE/OPDRACHTOMSCHRIJVING

Zeven gemeenten in de regio Limburg-Noord werken samen op het gebied van inkoop van participatie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. De gemeenten hebben de inkoop van diensten in het sociaal domein centraal belegd bij de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord. Deze organisatie sluit voor de regiogemeenten raamovereenkomsten met aanbieders en faciliteert de ontwikkeltafels, een overlegstructuur waarin gemeenten en aanbieders de overeenkomsten vanuit de innovatiegedachte doorontwikkelen.

Vanuit de dialoog met aanbieders willen de gemeenten komen tot innovatie binnen de verschillende domeinen. Innovatie betekent onder meer nieuwe producten, diensten en samenwerkingsverbanden en het vergroten van effectiviteit en efficiëntie.

Opdrachtomschrijving
De Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord, hierna te noemen MGR, gaat uitbreiden. Naast de module “opdrachtgeven in het sociaal domein” wordt aan de MGR per 1 januari 2022 een tweede module toegevoegd. Deze module heeft de werknaam “beschermd wonen / maatschappelijke opvang”. Deze uitbreiding van de MGR vraagt om een stevige adviseur bedrijfsvoering die naast het ontwerp van een stuk van onze organisatie ook de implementatie ervan voor zijn/haar rekening kan nemen. Daarbij gaat onze gedachte uit naar een specialist met veel relevante werkervaring bij gemeenten en/of gemeenschappelijke regelingen.

Concreet gaat het om:

 • Het ontwerpen van werkprocessen;
 • In kaart brengen benodigde capaciteit en bijbehorende kennis en vaardigheden;
 • Uitwerken welke activiteiten in eigen beheer moeten en welke moeten worden uitbesteed aan een hostende partij;
 • In samenwerking met een jurist uitwerken van de benodigde mandaten;
 • Uitwerken van functieprofielen;
 • Opzetten van de treasury: treasurystatuut, liquiditeitenplanning, werkproces;
 • In samenwerking met een financieel adviseur aanpassen van de begroting;
 • Afstemming van deze werkzaamheden met de deelnemende gemeenten en het voorbereiden van besluitvorming door het bestuur hierover.

WAT IS VAN BELANG?

 • Conceptueel denker;
 • Bouwer;
 • Organisatie- en politieke sensitiviteit;
 • Hands-on;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de bedrijfsvoering/ bedrijfskunde/gemeentefinanciën bij gemeenten en/of gemeenschappelijke regelingen;
 • Een afgeronde HBO of WO opleiding op bedrijfskundig of bedrijfseconomisch terrein;
 • Werkervaring als adviseur bij of voor een gemeente of een gemeentelijk samenwerkingsverband;
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare inhoudelijke kennis en ervaring met het opzetten en doorontwikkelen van de bedrijfsvoering en de advisering daarover in de afgelopen 10 jaar;
 • Volwaardige gesprekspartner voor projectleider en directie van de MGR en adviseurs van de deelnemende gemeenten, gevoel voor politieke verhoudingen en overige externe partijen

OVERIG

Reageren kan t/m 18-04-2021.
De gesprekken zullen z.s.m. plaatsvinden.
Periode 28-04-2021 t/m 31-10-2021 (Verlening mogelijk)
20 uren per week

Sluit het bovenstaande aan op jou en ben je geïnteresseerd in verdere informatie?
Neem dan snel contact op met Rick van de Roer via r.vanderoer@crossroads-bv.nl of 06-13036170
logo_crossroads_bv
divider-elegant-short-white

Crossroads BV
Van Sonsbeecklaan 1A
6191 JL Beek

divider-elegant-short-white