Een reorganisatie. Hoe pak ik dat aan?

Wat kunt u doen als ondernemer als de omzet sterkt daalt, uw grootste klant afscheid van u neemt of als u besluit een deel van uw bedrijfsactiviteiten te stoppen? In economisch moeilijke tijden zien bedrijven zich vaak genoodzaakt om te reorganiseren. Dit kan leiden tot het vervallen van arbeidsplaatsen. Het aanvragen van ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden is aan bepaalde voorwaarden gebonden. Lees verder welke aspecten van een reorganisatie op uw pad kunnen komen.

Wilt u meer weten over reorganisaties?


Wij helpen u graag bij al uw vraagstukken over de voorbereiding, planning en uitvoering van een noodzakelijke reorganisatie. Hiermee voorkomt u dat u voor onverwachte en onaangename verrassingen komt te staan.

Crossroads

Bedrijfseconomisch

Wanneer is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag?

Hoe wordt bepaald wie voor ontslag in aanmerking komt?

Soorten werknemers

Voordat u werknemers op grond van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag kunt voordragen, dient u eerst de contracten met het ingehuurde personeel zoals uitzendkrachten en zzp'ers te beƫindigen, die hetzelfde of vergelijkbaar werk doen als de voor ontslag voorgedragen werknemers. Voor het bepalen van de ontslagvolgorde dient u wel oproepkrachten, AOW-ers en personeel op basis van een tijdelijk contract van een half jaar of minder mee te nemen in uw overzicht, maar komen deze werknemers vervolgens wel als eerste voor ontslag in aanmerking. Payrollers worden voor wat betreft het afspiegelingsbeginsel met uw eigen werknemers gelijkgesteld.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen hoeft het afspiegelingsbeginsel niet te worden toegepast. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een bedrijfssluiting, een unieke functie komt te vervallen of als een categorie uitwisselbare functies in zijn geheel komt te vervallen. Als u aannemelijk kunt maken dat een werknemer onmisbaar voor de organisatie is of een zwakker arbeidsmarktpositie heeft, heeft u een mogelijkheid om van het afspiegelingsbeginsel af te wijken. Ook als een toepasselijke CAO een andere ontslagvolgorde heeft bepaald, is het afspiegelingsbeginsel niet van toepassing.

Heeft u behoefte aan hulp bij uw reorganisatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u in contact kunnen brengen met een van onze reorganisatieadviseurs. Wij nodigen u van harte uit voor een vrijblijvende kennismaking voor reorganisatie advies. Graag helpen wij u verder!
Bert Lemmens
Crossroads

Crossroads BV

Office Stein/Urmond

Social Media