Deze gemeente bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraal werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven. Daarnaast worden antwoorden geformuleerd op de uitdagingen van verdergaande regionalisering, decentralisaties, voortdurende eisen aan efficiency en effectiviteit en de eisen van een nieuwe generatie werknemers en burgers.


reroute_bv_matching_stein_VV

[]
1
Step 1

keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

Privacy Officer

De privacy officer ondersteunt enerzijds de gemeentelijke organisatie bij de praktische invulling van de gestelde privacykaders en ondersteunt anderzijds de functionaris gegevensbescherming in de uitoefening van zijn taken.

FUNCTIE/OPDRACHTOMSCHRIJVING

De privacy officer heeft de volgende hoofdtaken:

 • Adviseren over het beleid/de visie op het gebied van privacy;
 • Adviseren in het kader van ad-hoc informatievragen over privacy, het verhogen van het privacy-bewustzijn binnen de organisatie en een bijdrage leveren aan de opstelling van privacy-protocollen en overeenkomsten in de gehele organisatie;
 • Volgen van actualiteiten, wet- en regelgeving en jurisprudentie omtrent privacy;
 • Structurele contacten onderhouden met de privacy officers van ketenpartners en regiogemeenten;
 • Adviseren over de inrichting en veiligheid van gegevensverwerkingen en de daarbij behorende datasystemen;
 • Ondersteuning van teamleiders/proceseigenaren bij de vervulling van de actieve informatieplicht richting betrokkenen en in de algehele communicatie rondom privacy;
 • Het bewaken en borgen van de rechten van betrokkenen en de uitvoering van procedures die hiermee verband houden door teamleiders/proceseigenaren;
 • Advisering en ondersteuning in geval van beveiligingsincidenten/ datalekken conform de vastgestelde procedure meldplicht datalekken;
 • Het leveren van een bijdrage aan toezicht en sturing op de naleving van het privacybeleid en privacywet- en regelgeving;
 • Oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen en in staat zijn een brug te bouwen tussen maatschappelijke ontwikkelingen en privacy-waarborgen.

WAT IS VAN BELANG?

 • Een afgeronde juridische opleiding op HBO- of WO-niveau

Enkele competenties die bij de functie horen zijn:

 • Klantgerichtheid: De wensen en behoeften van de (interne en de externe) klant onderzoeken en hiernaar handelen, zonder het eigen zakelijk belang te kort te doen;
 • Creativiteit: Originele of nieuwe ideeën en oplossingen kunnen bedenken; invalshoeken vinden die afwijken van de gevestigde denkpatronen;
 • Resultaatgerichtheid: Concrete en gerichte acties ondernemen om beoogde doelstellingen te behalen of overstijgen;
 • Overtuigingskracht: Anderen voor standpunten en ideeën proberen te winnen en draagvlak creëren;
 • Oordeelsvorming: Feiten en mogelijke handelswijzen in het licht van de juiste criteria zorgvuldig tegen elkaar afwegen.

OVERIG

Reageren kan t/m 04-02-2021.
De gesprekken zullen op 11 februari plaatsvinden.
Periode: 17-02-2021 t/m 01-06-2021 (Optie tot verlening)
Uren: 16 uren per week


Sluit het bovenstaande aan op jou en ben je geïnteresseerd in verdere informatie?
Neem dan snel contact op met Wouter Gordijn via w.gordijn@crossroads-bv.nl of 06-83976540
logo_crossroads_bv
divider-elegant-short-white

Crossroads BV
Van Sonsbeecklaan 1A
6191 JL Beek

divider-elegant-short-white