HRM Training

Ben jij werkzaam als HRM adviseur en zoek je verdieping in een of meerdere aspecten van het vak?

"Als HRM adviseur erken je dat mensen het belangrijkste kapitaal van een organisatie vormen. Je leidt het personeelsbeleid in goede banen, adviseert het management op het gebied van arbeidsomstandigheden, selectiegesprekken en loopbaanontwikkeling."

Bert Lemmens

Human Resource manager

Wanneer is er een HR Manager nodig? Dat hangt enigszins af van de soort bedrijfsvoering en de type activiteiten.

Wij kunnen u helpen bij het goed inrichten van deze functie binnen  uw bedrijf in combinatie met andere staffuncties en lijnmanagers. Bovendien kunnen we er voor zorgen dat het beleid op elkaar wordt afgestemd en dat HR procedures gaan werken binnen het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarbij is het heel belangrijk welke verantwoordelijkheden in de lijn van het intern management komen te liggen en welke bij de HR Manager. We adviseren u hierover en helpen bij de implementatie en zo nodig een organisatieverandering.

Zo wordt het HR beleid beter gedragen en gaan lijnmanagers serieuzer om met de aanpak en richtlijnen van HR. Sterker nog, de lijnmanagers gaan de HR-procedures nodig hebben, en zullen eigenaarschap moeten gaan voelen. Dan bereikt u pas het gewenste resultaat. Uw eigen rol als HR Manager wordt ontwikkeld en de faalkosten door onzorgvuldige acties in de organisatie op het gebied van verlof, ziekteverzuim of arbeidscontracten zullen dalen.

seo_slider

Waarom een HR Manager?

Een organisatie floreert door de juiste mensen op de juiste plek. Als HRM professional wil jij medewerkers in huis halen die het beste halen uit de functie.
Wil jij als professional loopbaanadvies geven? Je als coach, HRM manager of reïntegratieprofessional verdiepen in duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

Interne eisen worden geïnventariseerd en omgezet naar HR-proceseisen
Het maken van procesanalyses, variatie analyses, analyses op ziekteverzuim, verlof, aanwezigheid en prestaties
Procedures voor functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken
Er wordt een trainingsprogramma ontwikkeld en de effectiviteit hiervan wordt gemeten
De kennis van Management filosofie wordt overdragen; leiderschap en communicatie
Arbeidsrecht en jurisprudentie wordt bijgehouden evenals CAO’s, bedrijfsrichtlijnen en arbeidsvoorwaarden volgen en implementeren
Arbeidscontracten opstellen en ontbinden
Informatie genereren voor proceseigenaren: HR Analytics
Effectiviteit van de communicatie en samenwerking toetsen
Leidinggevenden opleiden in coaching en HR administratie


"Diverse gespreksvaardigheden- en technieken voor een doelgericht selectiegesprek hebben geen geheimen meer voor jou. Na deze training HRM ben je in staat om kandidaten wiens kwaliteiten bij de functie passen feilloos te herkennen en binnen te halen. "

Ron Kamerman

Crossroads BV

Coaching, Advies & Interim. Dat is de kern van ons werk. Wij adviseren ondernemende organisaties bij de vertaling van hun strategie naar mensen en teams.

Office Stein/Urmond

Crossroads BV
Mauritslaan 49
6129 EL Urmond
(Van der Valk Business Center)

Social Media