Bij deze gemeente uit Midden-Limburg werken ongeveer 140 medewerkers. De organisatie heeft een werkklimaat dat gekenmerkt wordt door grote zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. De platte organisatie bestaat naast het bestuur en de staf uit de afdelingen Dienstverlening en Bedrijfsvoering. Aan de hand van succesbepalende factoren en het kwaliteitsplan werkt men allemaal samen aan het voortdurend verbeteren van externe én interne dienstverlening.


reroute_bv_matching_stein_VV

[]
1
Step 1

keyboard_arrow_leftPrevious

Nextkeyboard_arrow_right

Beleidsmedewerker sociaal domein


FUNCTIE/OPDRACHTOMSCHRIJVING

Onderwijsachterstandenbeleid
 • Samen met beleidsmedewerkers, managers en wethouders de koers bepalen. Belangrijke thema’s zijn o.a. actualisatie onderwijsachterstandenbeleid en bijbehorende resultaatafspraken, ouderbetrokkenheid stimuleren en verkenning kinderopvang als algemene voorziening.
 • Deelnemen aan de ambtelijke Regionale Ontwikkelagenda Jeugd(ROJ)-werkgroep (4x per jaar) en het bestuurlijk overleg ROJ.
 • Trekken en voorzitten van de Voor- en Vroegschoolse Educatie(VVE)-werkgroep.
 • Stuurgroep vergaderingen voor bespreken met de wethouder.
 • Indien nodig college en raad informeren.
 • Beleidsregel Sociaal Medische Indicatie actualiseren.
 • Regie houden op handhaving en toezicht kinderopvang.
 • Regie houden op de subsidieregeling Peuterprogramma. Denk hierbij aan het subsidieverleningsproces aan vijf kinderopvangorganisaties in de gemeente.

Regionale werkgroep toegang (Jeugdwet)

• Deelnemen aan de regionale werkgroep toegang jeugd, aanpassen nadere regels en diverse pilots (gericht op het verbeteren van de toegangsprocessen).

WAT IS VAN BELANG?

 • Hbo-diploma op het vakgebied
 • Enkele jaren werkervaring als beleidsmedewerker Sociaal Domein bij een gemeente
 • Resultaatgerichte, dienstverlenende en flexibele instelling
 • Goed kunnen plannen, prioriteiten stellen en het vermogen om problemen gestructureerd te benaderen/aan te pakken
 • Gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Competenties: ondernemingszin, creativiteit, visie, omgevingsbewustzijn, regisseren

 

OVERIG

12 uren per week
Reageren kan t/m 11-04-2021.
Periode: 21-04-2021 t/m 21-10-2021
De gesprekken zullen z.s.m. plaatsvinden.


Sluit het bovenstaande aan op jou en ben je geïnteresseerd in verdere informatie?
Neem dan snel contact op met Wouter Gordijn via w.gordijn@crossroads-bv.nl of 06-83976540
logo_crossroads_bv
divider-elegant-short-white

Crossroads BV
Van Sonsbeecklaan 1A
6191 JL Beek

divider-elegant-short-white